Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • blue Work Harder neon signage
  Marketing

  WAŻNY WSKAŹNIK

  Ważnym wskaźnikiem sukcesu lub niepowodzenia nowego produktu jest poziom powtarzających się jego zakupów przez te same osoby. Dane te uzupełnione średnimi rozmiarami zakupów pozwalają na stosunkowo trafne przywidywanie przyszłego popytu na nowe dobra. Pozytywny wynik badania testowego nie decyduje jeszcze o sukcesie nowego produktu na rynku. Wraz z wprowadzeniem nowego produktu przedsiębiorstwo musi opracować całą…

  Read More
 • man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt
  Marketing

  TEST PRODUKTU

  Ważna jest również umiejętność stosowania poszczególnych środków aktywizacji sprzedaży, w zależności od fazy rynkowej, w której znajduje się dany towar. Odrębny problem stanowi kwestia wykorzystania w poszczególnych fazach różnych środków reklamy. Przedsiębior­stwa muszą znaleźć odpowiedź na pytania: kiedy stosować reklamę prasową, w jakich warunkach wykorzystać foldery i reklamę wydawniczą, kiedy rozpocząć reklamę radiową i telewizyjną?…

  Read More
 • man wearing gray polo shirt beside dry-erase board
  Marketing

  PRZEDMIOT RYNKOWEJ WERYFIKACJI

  Przedmiotem rynkowej weryfikacji jest nie tylko produkt, lecz także plan jego masowego wprowadzenia na rynek, a więc i stra­tegia marketingowa, która będzie danemu produktowi towarzyszyć. Testowania -pozwalają~także~ określić zależności między cyklem podaży a cyklem popytu nadany produkt.-Jako cykl podaży należy przyjąć okres, w którym przedsiębiorstwo chce i może oferować produkt do sprzedaży; cyklem popytu jest…

  Read More
 • assorted-color social media signage
  Marketing

  OKREŚLONE SKUTKI

  W obu przypadkach pociąga to za sobą określone skutki ekonomiczne, chociaż konsekwencje dla przedsiębiorstwa mogą być różne. Na przykład, gdy przedsiębior­stwo za wcześnie wychodzi na rynek z.nowym produktem, ponosi_określono skutki ekonomiczne, które jednak mogą być zrekompensowane w związku z późniejszym opanowaniem rynku przez dany produkt, jeśli tylko firmę stać na przetrwanie tegO’ trudnego okresu.Zależy to…

  Read More

Archiwa

Różne