Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • white and pink digital device
  Inne tematy

  NEGATYWNE GRUPY MŁODZIEŻOWE

  Podkulturowe negatywne grupy rówieśnicze, ponieważ naruszają po­rządek moralny i często porządek prawny, przywiązują dużą wagę do mechanizmów obronnych. Stąd często trudno o identyfikację spraw­ców pobić, upokorzeń, rabunków, wymuszeń itp. Wśród mechani­zmów tych zauważa się zastraszenie ofiar i groźby (karalne) pod ad­resem świadków. Są to z pewnością elementy terroru. Negatywne grupy młodzieżowe składają się z członków prezentują­cych…

  Read More
 • person writing on brown wooden table near white ceramic mug
  Inne tematy

  ZWALCZANIE NEGATYWNYCH GRUP

  Przywódcy posiadają takie cechy, przy pomocy których pod­porządkowują sobie grupę, przy czym wyobrażenie o nich, że są zdol­ni do wszystkiego (choć najczęściej nie jest to prawdą) udziela się wielu członkom grupy. W zwalczaniu negatywnych grup młodzieżowych najlepiej zacząć od eli­minacji ze środowiska przywódcy, albo też od zdewaluowania jego po­zycji społecznej. Należy bezwzględnie pamiętać, iż przywódcy podkultu­rowi…

  Read More
 • men and women having a meeting
  Inne tematy

  AGRESJA A DYSONANS SPOŁECZNY

  Zastanawiające jest z pewnością zjawisko włączania do aktualnego języka pedagogiki i codziennej praktyki edukacyjnej „nowej” terminologii, dotych­czas mało znanej i niejako wstydliwej dla ucha. Spośród kilku najważniej­szych wymieńmy: konflikt, kryzys, kolizje, dysonans, agresja, bunt, przemoc, brutalizacja, okrucieństwo. Czy tym samym zrywamy już z pedagogiką har­monii, consonansu? A może to tylko jej cenne uzupełnienie? Co może…

  Read More
 • person writing on white paper
  Inne tematy

  PRZYCZYNY AGRESJI

  Zauważyć można postępujący wzrost tego zjawiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej, graniczący z brutalizacją i okrucieństwem, deptaniem godności ludzkiej. (Mechanizmy te rozpoznali najpierw psycholo­gowie Pedagogowie traktują to zjawisko raczej defensywnie: z zażenowaniem, wstydem, bezradnością, skłonnością do skrywania faktów. Pojawiła się pierwsza książka pedagogiczna z tego zakresu . Przyczyn agresji i związanej z nią prze­mocy nie…

  Read More
 • person holding pencil near laptop computer
  Inne tematy

  PODSTAWOWA ZASADA

  Stąd też nierzadko agresywne zachowania polityków i przywódców, jako osób publicznych, mają w tym względzie wzorotwórcze znaczenie dla młodego pokolenia, i Tak więc przemoc i towarzyszące jej formy zachowań współczesnej młodzieży (dzieci), to nie tylko problem szkoły i „spa­czonej”, „chorej” psychiki uczniów – tak bowiem raczej założyli organizato­rzy konferencji, ale jest to zagadnienie o wiele…

  Read More

Archiwa

Różne