Breaking News
 | 2008 | styczeń

 • men and women having a meeting
  Inne tematy

  DYSKOMFORT EMOCJONALNY

  Jak wynika z relacji uczonych rosyjskich zajmujących się problematyką młodzieżowych grup nieformalnych – kontrakultury młodzieżowej, przyczyny ich powstawania, struktury, zachowania i cechy działań są podobne do tego typu grup w innych krajach, również w Polsce. Dyskomfort emocjonalny mło­dzieży, brak pertpcktyw życiowych, formalizm działania instytucji państwo­wych, wzory zachodnie, powodują frustrację, budzą agresję . Młodzi ludzie w…

  Read More
 • person holding white Samsung Galaxy Tab
  Inne tematy

  PODKULTURA W ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

  Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia stanowi najłagodniejszą formę oli­gofrenii. Za typowe objawy lekkiego upośledzenia uważa się: szablonowość, a nawet bezwład myślenia, duże trudności w zakresie pojęć abstrakcyjnych oraz wszelkich uogólnień. Na ogół jednostki te są znacznie ograniczone w dzie­dzinie przeżywania uczuć wyższych – a więc społecznych, moralnych, patriotycznych, estetycznych. Charakteryzuje je także słaba zdolność panowania nad…

  Read More

Archiwa

Różne