Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt
  Marketing

  BADANIA SKUTECZNOŚCI REKLAMY

  Reklama jest to każda odpłatna forma zawodowej prezentacji dóbr i usług przez określoną organizacj. Reklamę można rozpatrywać w dwóch aspektach: pierwszy z nich ma charakter kreatywny, sprowadza się do sztuki reklamy, drugi koncentruje się na badaniach skuteczności i efektywności reklamy. Mówiąc o skuteczności reklamy, mamy na myśli stopień osiągnięcia celu, który został postawiony przed reklamą. Najczęściej…

  Read More
 • black smartphone near person
  Marketing

  BADANIA W PRZEDZIALE

  Badania w przedziale punktów 1 – 3 dotyczą głównie skuteczności oddziaływania informacyjnego reklamy. Istnieje wiele metod badania skuteczności informacyjnej reklamy. Najprostszą z nich jest badanie reakcji potencjalnych nabywców na różne rodzaje reklamy. Można tu wykorzystać spotkania z grupami potencjalnych na­bywców i przeprowadzanie z nimi dyskusji na temat stosowanych środków reklamy. Przedstawia się wówczas kilka ogłoszeń…

  Read More

Archiwa

Różne