Breaking News
 | 2016 | styczeń

 • man teaching woman while pointing on gray laptop
  Marketing

  RÓŻNE UWARUNKOWANIA

  Ze względu na różne uwarunkowania (rozwój  rodziny, sytuacja materialna) — stanowią podstawę do wyodrębnienia segmentów rynku. W praktyce działania na rynku znane są segmenty zbudowane na podstawie powyższego kryterium. Dla przykładu wystarczy wymienić segment rynku młodych małżeństw o specyficznych potrzebach w zakresie artykułów wyposażenia domu, segment rynku rodzin z dziećmi w wieku szkolnym, zdominowany przez…

  Read More
 • assorted-color abstract painting
  Marketing

  PODOBNA KLASYFIKACJA

  Jeśli przyjąć jako kryterium segmentacji rynku reakcję konsumentów na posz­czególne środki strategii marketingowej, to badania marketingowe dostarczają różnych przykładów takich rozwiązań. Jednym ze znanych przykładów jest segmen­tacja rynku uwzględniająca takie kryterium, jak postawa nabywców wobec nowego produktu. Na podstawie tego kryterium wyodrębnia się 3 grupy nabywców: tych, którzy najczęściej akceptują innowację, tych, którzy naśladują tzw….

  Read More

Archiwa

Różne