Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TRUDNE LOSY MŁODZIEŻY

img-responsive

Ujawniono bowiem publicznie, że nieprawdą jest, iż w Rosji zjawi­ska te nie mają miejsca. To, co aktualnie wydaje się bulwersujące dla dawnych obywateli radzieckich, staje się przedmiotem ich zaangażowanych dyskusji i kon­kretnych działań. Do niedawna odważnie formułowane myśli i programy prze­mian społeczno-ekonomicznych i kulturalno-oświatowych mogły być jedynie for­mułowane w stowarzyszeniach i ugrupowaniach nieformalnych.Obecnie, kiedy następują bardzo intensywne zmiany gospodarcze i spo- łeczno-polityczne w Rosji, młodym ludziom niezwykle trudno przystosować się do nowego świata, uznać za własny nowy, całkowicie odmienny od po­przedniego system wartości.

trudne-losy-mlodziezy

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !