Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PODKULTURY MŁODZIEŻOWE

img-responsive

Podkultury młodzieżowe z reguły cechuje negatywny stosu­nek do powszechnie uznawanych wartości i zasad postępowania, zwłaszcza tych akceptowanych przez dorosłych.Zapewne podkultury w naszym kraju (i nie tylko w naszym), są w jakimś stopniu naśladownictwem trendów młc izieżowych, które wystąpiły w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod koniec lat sie­demdziesiątych . Są też skutkiem licznych, a zarazem częstokroć sprzecznych i dezintegrowanych oddziaływań socjalizacyjnych na młode pokolenie . Są rów­nież dla młodych ludzi drogą poszukiwań własnej tożsamości i możliwości au­tentycznego działania . Jednak w wielu przypadkach te formy działań przy­bierają postać nieakceptowanych społecznie, a nawet sprzecznych z przyjęty­mi normami prawnymi.

podkultury-mlodziezowe

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !