Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • woman placing sticky notes on wall
  Marketing

  BADANY OBSZAR

  Wówczas cały badany obszar dzieli się na mniejsze jednostki nie zachodzące na siebie, na przykład bloki lub ulice w miastach, i włącza do próby znajdujące się w danym bloku (ulicy) gospodarstwa domowe. Można powiedzieć, że przy tym podejściu jest możliwe zbadanie znacznie większej próby niż przy losowaniu bezpośrednim lub warstwowym, próba jest jednak mniej reprezentatywna….

  Read More
 • monitor screengrab
  Marketing

  BADANIA MOTYWACYJNE

  Zgromadzenie informacji o ilości i strukturze zakupów jest tylko częścią wiedzy o ryn­ku. Dla prowadzących badania marketingowe niezbędna jest także wiedza o moty­wach postępowania konsumenta. Celem badań motywacyjnych jest wyjaśnianie za­chowania się konsumentów na rynku, tzn. udzielenie odpowiedzi na pytania: dla­czego ludzie postępują w taki, a nie inny sposób, oraz co skłania ich do takiego…

  Read More

Archiwa

Różne