Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • turned on black and grey laptop computer
  Marketing

  WYKRYCIE MOTYWÓW

  W badaniach motywacyjnych chodzi o wykrycie tych motywów postępowania konsumentów, które nie mają związku z jego racjonalnym z ekonomicznego punktu widzenia zachowaniem się na rynku. Dlatego też w bada­niach motywacyjnych najczęściej stosuje się metody psychologiczne. W badaniach tych, jak zresztą we wszystkich badaniach z zakresu psychologii społecznej, uwaga badaczy musi być skoncentrowana na zachowaniu się…

  Read More
 • two people drawing on whiteboard
  Marketing

  W WIELU SYTUACJACH

  W wielu jednak sytuacjach, po przeanalizo­waniu tych czynników okazuje się, że struktura sprzedaży nie może być wyjaśniona bez dodatkowej informacji pochodzącej od konsumenta. Prowadzenie badan moty­wacyjnych jest celowe w tych sytuacjach, kiedy motywy konsumenta nie są uzasad­nione ekonomicznie i nie zdaje on sobie często sprawy z pobudek swego zachowania się na rynku. Jest ono konieczne…

  Read More
 • man holding incandescent bulb
  Marketing

  TECHNIKA BADAŃ MOTYWACYJNYCH

  Technika badań motywacyjnych daleko wykracza poza zadawanie bezpośred­nich pytań „dlaczego” określonej grupie respondentów. Badania motywacyjne są swego rodzaju sztuką uzyskiwania informacji na tego typu pytania bez zadawania pytań bezpośrednich. Chodzi zatem o wykorzystanie pośrednich sposobów uzyski­wania odpowiedzi na pytania. W tym celu stosuje się zestaw subtelnych technik dla zdobycia drogą pośrednią pożądanych informacji. Do tych…

  Read More

Archiwa

Różne