Breaking News
 | 2016 | styczeń

 • person using laptop
  Marketing

  POD WZGLĘDEM OBROTÓW

  Do tej kategorii jednostek należą dwie spośród największych (pod względem obrotów) amerykańskich agencji marketingowych: A. C. Nielsen Company oraz Marketing Research Corporation of America. W Europie do naj­większych agencji’ marketingowych zaliczyć można: Semasojres (Francja), Infratest Group (RFN) i Audita (Wielka Brytania). Prowadzą one panele konsumentów, panele gospodyń do­mowych, różno typy badań rynku, w tym badania…

  Read More
 • MacBook Pro, white ceramic mug,and black smartphone on table
  Marketing

  ZDOBYTE INFORMACJE

  Informacje zdobyte tą drogą stanowią nieocenione źródło dla wszelkich badań marketingowych, stąd też prowadzący badania uważnie śledzą materiały i publikacje opracowane przez wyspecja­lizowano komórki. Materiały te, jako dane pośrednie, stanowią zazwyczaj punkt wyjścia dla badań .marketingowych i dopiero później uruchamia się badania własne dla uzyskania danych bezpośrednich. Jednocześnie należy zdać sobie sprawę z tego, iż…

  Read More
 • person using MacBook Pro
  Marketing

  BADANIA BEZPOŚREDNIE

  Bezpośrednie badania dotyczące popytu, jak wszelkie badania wśród konsumentów, prowadzi się najczęściej metodą ankietową Są to zarówno badania kwestionariuszo­we, jak i wywiady. Organizuje się też badania telefoniczne oraz za pośrednictwem radia i telewizji. Badań marketingowych za pośrednictwem ankiet i wywiadów w za­sadzie nie przeprowadza się ze wszystkimi uczestnikami, którzy interesują bada­jącego, gdyż jest to z…

  Read More

Archiwa

Różne