| 2014 | styczeń

 • PODSTAWA OBLICZEŃ

  W tym przypadku kwantyfikuje się z reguły następujące wielkości:a)    zysk nadzwyczajny osiągnięty dzięki zastosowaniu danego środka aktywizacji,b)    dochód krańcowy otrzymany z przeprowadzonego przedsięwzięcia,c)     koszty danego przedsięwzięcia.Należy podkreślić, że w obu metodach newralgczną informacją, stanowiącą podstawę obliczeń, są dane o zakupach konsumentów, z których wyeliminować trzeba wielkości będące pochodną działania innych zdarzeń, np. sezonowości.Jak łatwo można…

  Read More
 • BADANIE EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU DYSTRYBUCJI

  Pojęcie marketingu obejmuje dwa rozległe pola działania: kreowanie nabywców i   dystrybucję towarów. Przez dystrybucję rozumie się wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między rejonami produkcji a skupiskami konsumpcji. Chodzi tu o takie czynności, jak: transport, magazynowanie, konserwacja, a więc czynności związane z fizycznym transferem dóbr od producenta do finalnego odbiorcy. Drugą…

  Read More
 • BADANIE PRZEBIEGÓW TOWAROWYCH

  Głównym zadaniem prawidłowo zorganizowanych przebiegów towarowych jest dostarczanie potrzebnych produktów do właściwego miejsca, we właściwym czasie i   przy możliwie najniższych kosztach. Nie jest to jednak proste, gdyż wiele okolicz­ności powoduje, że miejsca wytwarzania dóbr materialnych na ogół nie pokrywają się z miejscami ich konsumpcji. Decyduje o tym lokalizacja producentów i ich położenie w stosunku do…

  Read More

Archiwa

Różne

 • TEST PRODUKTU
  Ważna jest również umiejętność stosowania poszczególnych środków aktywizacji sprzedaży, w …
 • NATURALNE ZJAWISKA
  Naturalnie, zjawiska przemocy i agresji, nietolerancji i dominacji fundamentalizmu przejawiają …
 • Zalety zakupów online
  Wiadomo, że zakupy należy nieraz dokonywać codziennie, zazwyczaj chodzi tutaj …
 • POCZUCIE SAMOWYCHOWANIA
  Poczucie samowyobcowania, jak wynika z rozważań Seemana, to przeko­nanie jednostki, …
 • KRYTERIUM PŁCI
  Kobiety mają inne potrzeby niż mężczyźni, reagują także odmiennie na …