Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PRZYNALEŻNOŚĆ DO GRUP NIEFORMALNYCH

img-responsive

Badanie miało na celu weryfikację hipotezy głoszącej, że poczucie alie­nacji można minimalizować poprzez destruktywne formy zachowań, między innymi poprzez przynależność do grup przestępczych.W badaniach wzięły udział cztery grupy młodzieży (chłopcy) w wieku od do 17 lat. Grupy były zróżnicowane ze względu na dwa czynniki: przysto­sowanie – nieprzystosowanie społeczne oraz przynależność – brak przynależ­ności do grup nieformalnych. Każda grupa liczyła po 30 osób. Badania mło­dzieży niedostosowanej społecznie przeprowadzono w Policyjnej Izbie Dziec­ka w Gdańsku-Wrzeszczu oraz w Schronisku dla nieletnich w Gdańsku – Oli­wie. Natomiast badania grupy młodzieży dostosowanej społecznie przepro­wadzano w szkołach zawodowych na terenie Trójmiasta. Do grupy pierwszej wybrane zostały osoby nieprzystosowane społecznie, należące do nieformalnych grup przestępczych oraz nie należący do żadnych grup.

przynaleznosc-do-grup-nieformalnych

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !