Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OGÓLNY BRAK INFORMACJI

img-responsive

26,7% uczniów szkół średnich nic nie słyszało o istnieniu tychże grup. 73,3% badanych uczniów szkól średnich w sposób zadowalający orientowało się w poruszanej problematyce. Uogólniając posiadane przez siebie wiado­mości (najczęściej dziewczęta) wskazywali na różnice w poglądach, w wyglą­dzie. Podawano cechy charakteryzujące daną grupę młodzieżową. Także i w tej grupie badanych pojawiły się liczne zdania wyrażające negatywny stosunek respondentów do funkcjonujących nieformalnych grup młodzieżowych.Ogólnie brakowało informacji o celach, systemach wartości, strukturze grupy, zasadach funkcjonowania (z rzadka podawano jako cechę wyróżnia­jącą grupę – rodzaj słuchanej muzyki). 74% badanej populacji zna, bądź zetknęło się z nieformalnymi ugrupo­waniami młodzieżowymi (68% uczniów szkół zasadniczych, 78% uczniów szkół średnich, 75% mężczyzn i 70% kobiet deklarowało swą znajomość z tymi grupami).

ogolny-brak-informacji

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !