Breaking News
 |  | 

Inne tematy

KIERUJĄC SIĘ SUGESTIAMI

img-responsive

Kierując się sugestiami wynikającymi z przytaczanych wyżej badań T. Sołty­siak, iż istnieją związki między powstającą podkulturą „kotów” a funkcjono­waniem współczesnych podkultur młodzieżowych, badający pierwszą część pytań ankietowych poświęcili tej problematyce.Jak podkreśla w swych badaniach F. Ulusiuk \ w ostatnich latach na tere­nie naszego kraju działa wiele podkultur młodzieżowych, np. punki, skini, dzieci kwiaty, metalowcy, dyskomani, szalikowcy; pojawiają się nowe. Charaktery­zuje ich swoisty system wartości, określone przedmioty kultowe, wzorce oso­bowe, charakterystyczne formy zachowań przejawiające się najczęściej w agresji; wyróżniają się ubiorem, fryzurą, niekiedy makijażem, doborem słownictwa miała nikłe pojęcie o podkulturach młodzieżowych jako Zjawisku ogólnym, 63% badanych coś niecoś słyszało, 52,5% uczniów szkól zasadniczych nie umiało się wypowiedzieć. Pozostali najczęściej podawali na­zwy grup bądź wyrażali swój negatywny stosunek do ich przedstawicieli.

kierujac-sie-sugestiami

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !