Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PODYKTOWANE KRYTERIUM

img-responsive

Badania te przeprowadzono w grudniu 1994 roku. Przebadano wówczas 100 uczniów gdańskich szkól ponadpodstawowych oraz rozdano ankiety 50 na­uczycielom pracującym w tychże szkołach. Populację badanych osób dobrano losowo. Młodzież wybrano spośród ostatnich klas szkól ponadpodstawowych.Kryterium to podyktowane było chęcią uzyskania opinii ukształtowanej „z dystan­su”, wykluczającego w znacznym stopniu bezpośrednie zaangażowanie emocjo­nalne badanych (zjawisko „tępienia kotów” dotyczy pierwszoklasistów, tzw. „ko­tów” – krzywdzonych i ich tępicieli – krzywdzących – najczęściej drugoklasistów), na podstawie dojrzalszego spojrzenia na dany problem oraz nagromadzenia więk­szej liczby doświadczeń mogących przekonać o negatywnych skutkach interesują­cych autorów zachowali agresywnych.Wyniki badań opracowano na podstawie zebranych danych ankietowych (ankieta zawierała pytania otwarte, jak i zamknięte) oraz przeprowadzonych rozmów kierowanych.Ankietę wypełniło 40 uczniów z 5 klas zasadniczych szkół zawodowych.

podyktowane-kryterium

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !