Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PODJĘTE BADANIA

img-responsive

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Specjalnej UG, ściślej mówiąc Pracowni Re­socjalizacji, podjęli się próby zanalizowania tego problemu. Niniejsze doniesienie stanowi rezultat badań sondażowych, dotyczących stanu świadomości społecz­ności szkolnej (uczniów i nauczycieli) na temat problemowego zjawiska.Badania te miały umożliwić autorom wstępne rozeznanie w aktualnej sytuacji panującej w gdańskich szkołach ponadpodstawowych. Miały one przybliżyć badającym stopień posiadanych informacji i jakości postaw wobec niepokojącego problemu, jakim staje się wzrost zachowań agresywnych wśród młodzieży na terenie szkól, osób bezpośrednio zainteresowanych – uczniów i nauczycieli.  te prowadzono w Zespołach Szkól Zawodowych, aby wskazać na różnorodność odbioru tego samego zjawiska przez młodzież uczącą się w róż­nych typach szkól, pochodzącą z różnych środowisk. Autorzy pragnęli również określić stosunek nauczycieli uczących w tychże szkołach do badanego zjawiska.

 

podjete-badania

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !