Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NIEBEZPIECZNE ZAGROŻENIE

img-responsive

Jest najbardziej niebezpieczne zagrożenie dla dzieci i młodzieży obecnego po­kolenia doby postkomunistycznej. W sytuacji gwałtownych przemian, jakie dokonały się w ostatnich latach we Wschodniej Europie, w tym także w Polsce, która była ich inicjatorem, pojawia się wiele nowych cech społecznie niepożądanych oraz wiele zagrożeń szczególnie niebezpiecznych dla młodego pokolenia. Zagrożenia te w dużej mierze są dziedzictwem dwóch totalitarnych systemów (hitleryzm i stalinizm), które przekreśliły podstawowe zasady wolności i sprawiedliwości wobec jed­nostek i grup społecznych, wobec innych narodów, negowały podstawowe prawo do życia. Doprowadziły do zagłady nie tylko poszczególne jednostki lecz całe narody. Rasizm i komunizm zdeprawowały tysiące ludzi, posiały jad nienawiści, wyzbycia się norm etycznych i moralnych.

niebezpieczne-zagrozenie

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !