Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZAGROŻENIA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM

img-responsive

AIDS Do połowy 1990 r. było zarejestrowanych w Polsce 1035 zarażonych wirusem HIV, w tym 36 było chorych na AIDS. z których 22 nie żyją. Komisja ds. AIDS szacuje w Polsce liczbę nosicieli wirusa HTV na około 10 tysięcy. Światowa orga­nizacja Zdrowia szacuje obecnie liczbę zarażonych wirusem HTV na świecie na 5 do 10 milionów (AIDS w Polsce i na Świecie 1991, nr 2, s. 12). AIDS staje się również coraz bardziej poważnym problemem na terenie szkoły.Szkoła w minionym okresie nie spełniała podstawowych zadań wychowaw­czych i dydaktycznych. Proces kształcenia przypominał raczej tresurę i przyucza­nie do funkcjonowania w określonej strukturze ideologiczno-politycznej, socjali­stycznej. Dziecko chodziło do szkoły nie, aby się uczyć, lecz po to, aby prze­chodzić z klasy do klasy, aby realizować państwowy program nauczania. To było zasadniczą troską rodziców i wychowawców. Ci ostatni wypełniali z góry ustalone plany.

zagrozenia-w-srodowisku-szkolnym

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !