Breaking News
 | 2009 | styczeń

 • red brick wall with live, work, create. quote
  Inne tematy

  OPANOWANIE ZADAŃ

  Opanowanie zadań rozwojowych kolejnych faz życia oznacza postęp w rozwoju indywidualnym w znaczeniu osiągania nowego etapu rozwoju ,ja” nowej formy adaptacji. Jest to zarazem osiąganie właściwego dla danej fazy przystosowania społecznego i psychicznego.Pomyślne realizowanie zadań rozwojowych wymaga spełnienia pewnych warunków fizjologicznych (np. dojrzałości struktur i funkcji organizmu), psy­chologicznych (niezbędnego poziomu dojrzałości i siły własnego ,ja”) i…

  Read More
 • black smartphone near person
  Inne tematy

  ZNAJOMOŚĆ ZADAŃ ROZWOJOWYCH

  Znajomość zadań rozwojowych powinna jednak mieć istotne implikacje w spo­łecznym systemie edukacji. Kulturowe tradycje wychowania dzieci i młodzie­ży oraz praktyki socjalizacyjne zawierają pewne ogólne wskazania i techniki od­działywania, u podłoża których leżą uogólnione wyniki długotrwałych obserwacji wzajemnych relacji między prawidłowościami rozwoju indywidualnego (fizjolo­gicznego i psychologicznego) a presją czynników kulturowo-społecznych. Jednak­że zadania rozwojowe, a zwłaszcza proces…

  Read More

Archiwa

Różne