Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OPANOWANIE ZADAŃ

img-responsive

Opanowanie zadań rozwojowych kolejnych faz życia oznacza postęp w rozwoju indywidualnym w znaczeniu osiągania nowego etapu rozwoju ,ja” nowej formy adaptacji. Jest to zarazem osiąganie właściwego dla danej fazy przystosowania społecznego i psychicznego.Pomyślne realizowanie zadań rozwojowych wymaga spełnienia pewnych warunków fizjologicznych (np. dojrzałości struktur i funkcji organizmu), psy­chologicznych (niezbędnego poziomu dojrzałości i siły własnego ,ja”) i spo­łecznych (odpowiednich warunków życia i stymulacji ze strony środowiska). Normalnie funkcjonujące społeczeństwo, lansując określone kulturowe modele życia ludzkiego, stwarza też warunki (materialne, prawne, aksjologiczne, kulturo­we) niezbędne do ich realizowania. Gdy tak się nie dzieje, niemożność wypełniania zadań rozwojowych zgodnie z akceptowanymi standardami staje się źródłem fru­stracji egzystencjalnej, zakłóceń poczucia tożsamości i utraty poczucia sensu życia przez tworzące to społeczeństwo jednostki. Może to obejmować bądź pewne tylko segmenty populacji, bądź ich większość. Odpowiednie warunki społeczne i wy­chowawcze mogą natomiast znacząco wspomagać rozwój indywidualny ludzi.

opanowanie-zadan

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !