Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • person using MacBook Pro
  Marketing

  PANEL KONSUMENTÓW

  Sprawozdania takie zawierają wielkości bezwzględne, wskaźniki przeciętne oraz wskaźniki procentowe. Wyniki badań pozwalają ocenić realizację decyzji rynkowych podejmowanych przez producenta. Panel konsumentów. Głównym celem panelu konsumentów jest dostarczenie informacji o zakupach dokonywanych przez nabywców. Panele konsumentów pro­wadzone są w celu określenia wielkości i struktury konsumpcji, wypróbowania no­wych produktów, określenia popularności różnyjch czasopism, audycji radiowych i…

  Read More
 • black smartphone near person
  Marketing

  KONSUMENCI W PRZEKROJU

  Można w ten sposób poznać konsumentów w przekroju struktury społeczno-ekonomicznej oraz ich zwy­czaje związane z dokonywaniem zakupów. Z wyników badań panelowych konsumentów korzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe, zdobywając tą drogą informacje o wielkości i zasięgu rynku zbytu swoich produktów. Systematyczna obserwacja struktury konsumpcji daje przedsiębiorstwom możliwość planowania produkcji w asortymencie zgodnym ze strukturą popytu z…

  Read More

Archiwa

Różne