Breaking News
 | 2009 | styczeń

 • person using MacBook Pro
  Inne tematy

  BYĆ JEDNYM Z NICH

  „Żeby stać się jednym z grupy, trzeba wykazać wielką odwagę podczas bójek – trzeba pokazać, co się umie. Dobrze się bawić na wszystkie możliwe sposoby”. Taka jest dewiza każdej grupy, bardzo łatwo się wkręcić, wystarcz}’ przestrzegać zasad; nowo przyjmowani muszą wykazać się swoimi „umiejęt­nościami” – twierdził jeden z maturzystów.„Jak się dostać? Łatwo, przez szkolne znajomości….

  Read More
 • man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook
  Inne tematy

  WEDŁUG BADANEJ MŁODZIEŻY

  51% badanej populacji (43% mężczyzn, 75% kobiet) podkreślało, iż rywa­lizacja ta manifestuje się bardzo agresywnymi formami zachowań (najczęściej bójki – grupa na jednego), występują także obraźliwe napisy na ścianach, róż­nego rodzaju obelgi kierowane przeciwko „przeciwnikom”. Według opinii badanej młodzieży, grupy te starają się podporządkować sobie „niezrzeszonych” (uważa tak 47%), z tego 18 osób, to jest 38%,…

  Read More
 • white and pink digital device
  Inne tematy

  UPOKARZAJĄCE ZACHOWANIA

  Najgroźniejsze wg. nich jest tzw. ^szpaler”, czyli bicie rękami wybranej osoby przez licznych członków grupy, kopanie nogami, uderzanie wszystkim oprócz noża – kijami, palkami, butami, butelkami, odpowiednimi prętami itp. Spotyka się także przymuszanie do noszenia cudzych teczek, przynoszenia papierosów, alkoholu, kaset magnetofonowych, video, butów, zegarków, łań­cuszków (i innych elementów stroju), jedzenia. Przedmioty te są wymuszane…

  Read More
 • black and silver laptop computer
  Inne tematy

  WŚRÓD ZORIENTOWANYCH

  Spośród 45 osób zorientowanych, 12 (27%) stwierdziło, iż można zaobserwować je co­dziennie, 7 osób (16%) – częściej niż raz w tygodniu, 17 osób (38%) sądzi, że występują rzadziej.Na pytanie o przyczyny takich zachowań, 49% badanych odpowiedziało, że się nie orientuje, 22% – że bezpośrednie powody nie istnieją, natomiast 29% respon­dentów przyczyn szukało w braku innych…

  Read More

Archiwa

Różne