Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WEDŁUG BADANEJ MŁODZIEŻY

img-responsive

51% badanej populacji (43% mężczyzn, 75% kobiet) podkreślało, iż rywa­lizacja ta manifestuje się bardzo agresywnymi formami zachowań (najczęściej bójki – grupa na jednego), występują także obraźliwe napisy na ścianach, róż­nego rodzaju obelgi kierowane przeciwko „przeciwnikom”. Według opinii badanej młodzieży, grupy te starają się podporządkować sobie „niezrzeszonych” (uważa tak 47%), z tego 18 osób, to jest 38%, podaje, iż następuje to przez „bicie pięściami w dowolne części ciała ofiary”, 16 osób (34%) – przez kopanie w dowolne części ciała oraz przez przymusowe dostar­czanie pieniędzy, zwłaszcza przez odbieranie ich osobom przypadkowym w różnych odstępach czasu. 15 osób (32%) uważa, iż pieniądze te przeznaczo­ne są na alkohol dla grupy bądź na inne cele – papierosy, narkotyki, części ubioru, tatuaże. 11 osób (23%) podkreśla występowanie różnych form bicia – pobicia zbiorowego bądź „solo”, przy użyciu różnych przedmiotów, często metalo­wych.

wedlug-badanej-mlodziezy

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !