Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WEDŁUG SONDAŻU

img-responsive

Według sondażu MEN najczęstszym zagrożeniem dla młodzieży w śro­dowisku rodzinnym w ostatnich latach były:alkoholizm i prymitywizm w środowisku rodzinnym,spadek autorytetu rodziców,praca zawodowa matek,rozwody,brak dostatecznych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych ze strony rodzi­ny, co w’konsekwencji powodowało zwiększenie liczby sierot społecznych .Poważnym zagrożeniem młodzieży w rodzinie jest relatywistyczna posta­wa starszego pokolenia do norm etycznych. U młodych godność i rozwój oso­by ludzkiej często redukowane są do sfery popędowej z propagowaniem wol­nej miłości, wolnymi związkami partnerskimi i zabijaniem poczętego życia.Jak wskazują dotychczasowe prognozy statystyczne, coraz częściej będzie po­jawiał się w rodzinach problem narkomanii i rozszerzająca się epidemia AIDS.

wedlug-sondazu

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !