Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • man in gray sweatshirt sitting on chair in front of iMac
  Marketing

  WIELE DZIAŁAŃ

  W sferze tej występuje wiele działań ze sobą sprzężonych, jak również wiele celów wzajemnie z sobą sprzecznych, czego dowodem jest dążność do obniżenia kosztów przebiegów przy jednoczesnym postulacie wysokiego poziomu usług. W rezultacie więc problem przebiegów sprowadza się do tego, by spełniając wyznaczone zadania system ten działał przy możliwie najniższych kosztach.Wytycznymi działania w zakresie kształtowania…

  Read More
 • man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
  Marketing

  WYBÓR ŚRODKA TRANSPORTU

  Jak widać na rysunku, przedsiębiorstwo musi uwzględniać różne aspekty przy tego typu decyzjach. Wybierając przewóz lotniczy zaoszczędzi ono na kosz­tach transportu tylko wówczas, gdy przesyłka mieści się w określonym przedziale wagi. Jeśli go przekracza, bardziej korzystny z punktu widzenia kosztów jest transport samochodowy, a przy dalszym wzroście wagi powinno się preferować transport kolejowy.Powyższa analiza nie…

  Read More
 • multicolored marketing freestanding letter
  Marketing

  WYBÓR FORMY

  Na wybór formy obrotu wpływa wówczas wiele czynników, które łącznie dają pewien układ wzajemnie ze sobą powiązanych elementów. W związku z tym badanie wszystkich tych czynników i zachodzących między nimi związków stanowi do­piero podstawę analizy przebiegów towarowych. Stąd też w gospodarce socjali­stycznej główne zainteresowanie problematyką przebiegów towarowych przesu­wa s^ę z płaszczyzny przedsiębiorstwa na płaszczyznę badań…

  Read More

Archiwa

Różne