Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • person holding pencil near laptop computer
  Inne tematy

  OPARCIE NA OPINIACH

  Nieszykanowanych było 40% badanych z klas starszych, jednak 15% z nich przyznało, że dręczyło „koty” Natomiast z pierwszych klas 84% badanych uznało, że są szykanowani przez star­sze roczniki a 70% z nich uznało, że będzie stosowało różne utrudnienia w przyszłym roku. Nieszykanowanych było 16% badanych, w tym 7% stwierdziło, że będzie utrudniać przystosowanie uczniom z…

  Read More
 • man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook
  Inne tematy

  SCHARAKTERYZOWANIE GRUP

  Scharakteryzowanie tych grup w oparciu o uzyskane fakty empiryczne, za­równo od dorastającego pokolenia utrudniającego funkcjonowanie, jak i młodzieży poszkodowanej przez starsze roczniki, nie jest proste. W poszczególnych szkołach jest ich różna liczba (od jednej do dwudziestu). Liczba powstających grup jest de­terminowana wielkością szkoły oraz zainteresowaniami młodzieży klas starszych tymi grupami i zgłaszaniem akcesu czynnego w…

  Read More
 • black smartphone near person
  Inne tematy

  WAŻNA ROLA W AGRESJI

  Najczęściej założyciele grup stosują własne kryteria doboru, w których brane są pod uwagę takie cechy jak: brutalność agresja i umiejętności oraz gotowość jej stosowania w różnych formach i odmianach, a także wulgaryzm.W tej elekcji ważną rolę spełnia wykonanie poleconego zadania najczęściej mającego powiązania z utrudnieniami funkcjonowania młodszym. W niektó­rych grupach tworzonych przez starsze roczniki, złożenie…

  Read More

Archiwa

Różne