Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • two person standing on gray tile paving
  Marketing

  W TRAKCIE NADAWANIA

  W trakcie nadawania programu respondenci (z reguły są to uczestnicy panelu konsumentów) są proszeni do telefonu. Tą drogą sprawdza się, czy odbierają oni program reklamowy oraz ile osób słucha lub ogląda audycję. Dane otrzymywane w ten sposób porównuje się z in­formacją zawartą w dziemiikach zakupu. Odmianą powyższej metody jest uzyskiwanie informacji w wyniku zastosowania specjalnych…

  Read More
 • man writing on whiteboard
  Marketing

  WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

  Informację tę wykorzystuje się do badania zmian zachodzących w za­kupach czynionych przez konsumentów przed i po wprowadzeniu określonych programów reklamowych. Jak już stwierdzono wyżej, omawiane urządzenia zainsta­lować? są w* panelu gospodarstw domowych (konsumentów). Jeżeli w takim panelu znajdują się dwie grupy gospodarstw, tzn. grupa posiadająca telewizory oraz nie dysponująca nimi, stanowi to dodatkową podstawę do…

  Read More
 • white printing paper with Marketing Strategy text
  Marketing

  W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

  W poszczególnych krajach struktura wydatków na środki reklamy jest zróżnicowana, co wiąże się na pewno z efektywnością tych nakładów ). Jeśli w niektórych krajach większość środków przeznacza się na reklamę prasowąi   radiowo-telewizyjną, to problemem pozostaje — kiedy wykorzystać prasę, a kiedy telewizję; zdecydować trzeba także o tym, w jakiej proporcji obydwa te środki mają być…

  Read More
 • three men sitting while using laptops and watching man beside whiteboard
  Marketing

  WAŻNE MIEJSCE WŚRÓD CZYNNIKÓW

  Ważne miejsce wśród środków reklamy zajmuje telewizja ze względu na su- gestywność tego środka i możliwość łatwego dotarcia do gospodarstw domowych. Przedmiotem badań jest w związku z tym przede wszystkim zasięg terytorialny stacji telewizyjnych, liczba ludności, do której docierają programy telewizji, procent gospodarstw domowych posiadających telewizory (w przekroju różnych grup do­chodowych oraz typu i wielkości…

  Read More

Archiwa

Różne