Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W ŚRODOWISKU POZARODZINNYM

img-responsive

W środowisku pozarodzinnym i pozaszkolnym tkwi obecnie wiele zagro­żeń społecznych niebezpiecznych dla młodzieży. Jednym z nich są młodzieżo­we podkultury i postawy aspołeczne, które od czasów drugiej wojny świato­wej tak bardzo nasiliły się w wielu krajach, w tym także i w Polsce. Świadczą one o stanach frustracji i niezaspokojonych potrzebach. Wadliwie funkcjo­nujący system oświatowo-wychowawczy nie spełnił w wystarczającym stop­niu swoich podstawowych zadań wobec dzieci i młodzieży. Geneza poszcze­gólnych podkultur była podobna, chociaż powstawały one w różnych warun­kach społecznych i politycznych. Różnego rodzaju ruchy młodzieżowe wyrastały’ frustracyjnych warunków w szkole i w rodzinie. Mło- j dzież porzucała naukę i dom rodzinny i przystawała do grup nieformalnych.

w-srodowisku-pozarodzinnym

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !