Breaking News
 |  | 

Inne tematy

NAUKI O WYCHOWANIU

img-responsive

To właśnie nauki o wychowaniu, w tym również teoria wychowania, winny odpowiedzieć obecnie choćby na takie pytania:dlaczego zewnętrzne warunki, wydarzenia i sytuacje wyzwalają od­mienne doznania i przeżycia u różnych jednostek (łub grup) przy analo­gicznych sytuacjach zewnętrznych (ethos)?;czemu przypisać, że jednostki lub grupy ludzkie rozmaicie reagują i za­chowują się wobec innych osób, wydarzeń, spraw i zjawisk społecznych (w tym również konfliktowych)?;pod wpływem czego, jakich czynników postawy i zachowania ludzi ule­gają przekształceniu (zachodzi spadek lub intensywność zachowań konfliktowych, sublimacja działań lub nasilenie się walki, trwałość lub labilność postaw, czyny pozytywne lub destruktywne dla siebie i społe­czeństwa)?;jakie zadania i formy pracy wychowawczej (głównie planowej) trzeba przyjąć, ażeby uzyskiwać założone cele społeczne i wychowawcze z u- względnieniem spraw wymienionych uprzednio, tj. konkretne sytuacje i potrzeby dzieci i młodzieży, poziom funkcjonowania różnych kręgów środowiskowych, instytucji wychowawczych, niepokoje ideowe, moral­ne i życiowe dorosłych oraz dzieci i młodzieży, wyrastające w konflik­towych warunkach naszych czasów (również w wymiarze międzynaro­dowym), a także indywidualne właściwości jednostek i doświadczenia, związane tylko z ich własną biografią („losem”)?

nauki-o-wychowaniu

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !