Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WSZYSTKIE CZYNNIKI

img-responsive

Wszystkie te czynniki rzutowały na zaspokajanie potrzeb biopsychospo- lecznych badanych w rodzinie, które według subiektywnych ich ocen były tyl­ko zaspokajane u 40%. Natomiast pozostali badani twierdzili, że zaspokajali wła­sne potrzeby poza domem, określając, iż tylko poza domem mogą się m.in. „wylu- zować”, a więc i zaspokajać własne potrzeby samorealizacji. Poza środowiskiem rodzinnym, istotnymi determinantami mogącymi utrudniać samorealizację jest środowisko szkolne. U 80% badanych występowały rozliczne trudności w wypełnianiu obowiązku szkolnego, w tym u 50% już w czasie nauki w szkole podstawowej. Jednakże tylko u 6% badanych trudności w nauce powią­zane były opóźnieniami o jeden rok. Na nasilenie taidności w funkcjonowaniu w szkołach ponadpodstawowych rzutował według opinii badanych wybór szkoły, który był w wielu przypadkach zdeterminowany różnymi innymi uwarunkowa­niami, a nie własnymi zainteresowaniami badanych.

wszystkie-czynniki

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !