Breaking News
 |  | 

Inne tematy

INNY SUBIEKTYWNY WSKAŹNIK

img-responsive

Innymi subiektywnymi wskaźnikami podawanymi przez badanych, utrudniającymi ich funkcjonowanie w szkole były: konflikty z nauczycielami i uczniami na terenie szkoły, brak samo­dzielności w zdobywaniu wiedzy, „wkuwanie” wiedzy „życiowo zbędnej”, sta­wianie ocen przez nauczycieli za zachowanie, a nie wiedzę itp. Także czynnikiem demobilizującym do zdobywania wiedzy, według wypowiedzi badanych, był tworzony negatywny klimat do nauki, wyrażany w różnych opiniach w bliż­szym i dalszym otoczeniu społecznym badanych, który można wyrazić stwier­dzeniem, że nauka się nie opłaca, bo z niej nie ma żadnych prosperit, zwłasz­cza finansowych. Poza tymi utrudnieniami, szczególnej ekspozycji wymagają utrudnienia tworzone badanym, gdy rozpoczęli naukę w pierwszej klasie w szkołach po­nadpodstawowych przez starsze roczniki. Ustalenia wykazywały, że wobec 76% z nich starsze roczniki stosowały różne formy szykanowania, utrudniając ich procesy przystosowawcze w szkole.

inny-subiektywny-wskaznik

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !