Breaking News
 | 2016 | styczeń

 • blue Work Harder neon signage
  Marketing

  KRYTERIA SEGMENTACJI

  Dlatego też nie ma kryteriów uniwersalnych, którymi można by się posługiwać w ramach strategii marketingowej. Tak np. kryteria służące tworzeniu segmentu dla jednego towaru (np. maszyn rolniczych) mogą mieć zupełnie drugorzędne znaczenie dla innych towarów (np. ubiorów dziecięcych). Tak samo kryterium właściwe dla potrzeb plano­wania produktu może się okazać nieadekwatne dla jego rozmieszczenia na rynku….

  Read More
 • high angle photo of person holding turned on smartphone with tall buildings background
  Marketing

  W LITERATURZE MARKETINGOWEJ

  W literaturze marketingowej przyjmuje się na ogół dwa rodzaje kryteriów. Pierwszy rodzaj kryteriów uwzględnia cechy ogólne nabywców, takie jak: np. do­chód, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, cykl życia rodziny, według których dokonuje się segmentacji rynku. Drugi rodzaj kryteriów za podstawę segmentacji rynku przyj­muje system wartości grup społecznych lub też sposób ich reagowania na poszcze­gólne narzędzia strategii…

  Read More
 • people in busy city street
  Marketing

  POWSZECHNIE DOSTĘPNE DANE

  Są to dane powszechnie dostępne i na ogół uznawane za miarodajne podstawy segmentacji. Zastosowanie drugiej metody jest trudniejsze, gdyż wymaga specjalnych pomiarów drogą badań bezpośrednich i zna­jomości metod i technik badawczych z zakresu socjologii i psychologii społecznej.Badania marketingowe dostarczają licznych przykładów segmentacji opartej na kryterium dochodu, wieku, miejsca zamieszkania czy cyklu życia rodziny. Czynnikiem różnicującym…

  Read More

Archiwa

Różne