Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • assorted-color social media signage
  Inne tematy

  SYMPTOMY NEGATYWNEJ PODKULTURY

  Warto jednak zauważyć, że jest to okres (13/14-19/20 latj/w którym mło­dzież coraz bardziej uniezależnia się- od domu rodzinnego; wychodząc tym samym spod jego wpływów wychowawczych. Charakterystyczne dla tego o- kresu jest stopniowe przenoszenie się odniesienia z rodziny na grupę rówieśni- czo-koleżeńską. W takiej sytuacji, a jest to normalne, rodzina powoli traci wpływ na zachowanie młodego…

  Read More
 • man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt
  Inne tematy

  W NIEKTÓRYCH UKŁADACH

  Być może właśnie wtedy w niektórych układach ludzi wyraźnie zarysowuje się proces nieprzystosowania, który w pewnych przypadkach charakteryzuje się nie tylko wzrastającym brakiem respektu dla niektórych istotnych norm obowiązują­cych ogół społeczeństwa, nie tylko nie-prówadzi do ich internalizacji, ale wręcz prowadzi do ich_odrzucenia M. Pęczak wskazuje, że „w samej etymo­logii słowa „podkultura” zdaje się zctwierać to….

  Read More
 • high angle photo of person holding turned on smartphone with tall buildings background
  Inne tematy

  INNY TYP ZACHOWAŃ

  Wiązać się one mogą z tendencją do przeżywania (|fzyka. Ryzykowne zachowanie młodego człowieka, jeśli kończy się powodzeniem, daje mu lepszą pozycję w grupie rówieśniczo-koleżeńskiej, podnosi jego pre­stiż. Jest zatem zachowaniem w ten sposób nagrodzonym.Inny typ zachowań aspołecznych lub antyspołecznych dotyczy zachowania zbiorowego, kiedy to niszczy się np. dobro publiczne „dla draki”, dla „ubawu” itp. Te…

  Read More
 • turned on black and grey laptop computer
  Inne tematy

  POCZĄTEK PROBLEMU

  Są ludzie, którzy mówią, będąc już dorosłymi, że dziś nigdy nie zdecydowali­by się na takie zachowania. Niektórzy ż nich dziś wstydzą się tego. Tak więc można pokusić się o twierdzenie, że pewni uczniowie zawsze charakteryzują się tendencją do łamania dyscypliny szkolnej, że niezwykle często chcą de­monstrować swoją większą „dorosłość” niż w istocie ma to miejsce….

  Read More

Archiwa

Różne