Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SYMPTOMY NEGATYWNEJ PODKULTURY

img-responsive

Warto jednak zauważyć, że jest to okres (13/14-19/20 latj/w którym mło­dzież coraz bardziej uniezależnia się- od domu rodzinnego; wychodząc tym samym spod jego wpływów wychowawczych. Charakterystyczne dla tego o- kresu jest stopniowe przenoszenie się odniesienia z rodziny na grupę rówieśni- czo-koleżeńską. W takiej sytuacji, a jest to normalne, rodzina powoli traci wpływ na zachowanie młodego człowieka na korzyść grupy rówieśniczo- koleżeńskiej. Jeżeli proces ten jest zbyt szybki i w dodatku powoduje uwikła­nie się młodego człowieka w grupę rówieśniczo-koleżeńską o podkulturze ne­gatywnej, wtedy najprawdopodobniej mamy do czynienia z aspołecznym, mo­że nawet antyspołecznym treningiem za pośrednictwem tej grupy.

symptomy-negatywnej-podkultury

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !