Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • three men sitting while using laptops and watching man beside whiteboard
  Inne tematy

  POTRZEBNA WERSJA

  Oczywiście, pedagogika na te pytania nie umie dziś dać kompetentnych od­powiedzi, ale nie rozstrzyga ich także współczesna psychologia i inne nauki po­krewne. Jednak bez tych odpowiedzi nie będzie możliwe wypracowanie adekwat­nej do czasów, w jakich żyjemy, teorii i metodyki wychowania. Potrzebna jest nam przynajmniej jej wersja uzupełniona o te elementy, które odnoszą się do dialek­tycznego…

  Read More
 • person writing on brown wooden table near white ceramic mug
  Inne tematy

  ROLA WYCHOWANIA

  Jak jednak bliżej rozumieć rolę wychowania w warunkach dysonansu, napięć, sprzeczności i konfliktów społecznych? Najogólniej można powiedzieć, że wychowanie polegałoby na stymulowaniu lub też na wzmacnianiu wszel­kich pozytywnych wartości, wzorów zachowań oraz tych kierunków zmian rzeczywistości, które wywoływane są przez naturalne procesy konfliktowe Może ono polegać też na osłabianiu, rugowaniu czy też eliminowaniu tych wszystkich…

  Read More

Archiwa

Różne