Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • high angle photo of person holding turned on smartphone with tall buildings background
  Inne tematy

  BRAK ZWIĄZKU

  Chodzi tu przede wszystkim o brak związku pomiędzy aktual­nymi relacjami związanymi z określonymi obszarami świata, a pragnie­niami w tym zakresie. Mechanizm wyalienowania polega więc na po­jawieniu się rozbieżności między standardami stanu pożądania a spo­strzeganym jego stanem aktualnym. Zdaniem niektórych badaczy, to, w którym momencie jednostka spostrzeże występującą rozbieżność, za­leży od właściwości jednostkiPo trzecie, definicje te…

  Read More
 • assorted-color abstract painting
  Inne tematy

  SYTUACYJNE POCZUCIE ALIENACJI

  Wielu badaczy podkreśla, iż poczucie alienacji może mieć charakter sytu­acyjny lub osobowościowy.Sytuacyjne poczucie alienacji może wystąpić wówczas, gdy jednostka jest odizolowana od ważnych obszarów świata, np. więzienie, statek, obóz kon­centracyjny, szpital lub przez krótki okres czasu odczuwa rozbieżność między posiadanymi standardami a światem, w którym żyje. Sytuacyjne poczucie alie­nacji, jeżeli trwa zbyt długo, może przerodzić…

  Read More
 • person writing on brown wooden table near white ceramic mug
  Inne tematy

  WSPARCIE SPOŁECZNE

  Różne systemy wsparcia działają jako schronienie, które pozwala na rege­nerację sił. Systemy wsparcia społecznego mogą mieć charakter spontaniczny, np. pomoc przyjacielska czy sąsiedzka w określonej sytuacji lub ciągły, np. wspar­cie rodzinne czy przyjacielskie w wielu sytuacjach trudnych. W takich momentach, gdy jest nam ciężko, ogromną rolę odgrywają różne grupy społeczne, z którymi jesteśmy związani lub pojedyncze…

  Read More

Archiwa

Różne