Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • three men sitting while using laptops and watching man beside whiteboard
  Inne tematy

  NEGATYWNE PODKULTURY

  W tym miejscu należy zaakcentować, iż podkultury, negatywne zazwyczaj dptyczą grup nieformalnych. Dotyczą więc takich grup, które powstały samo­istnie, samorzutnie w łonie większych zbiorów społecznych i często poza ich przyzwoleniem. Wg T. Szczurkiewicza, który analizował środowiska społecz­ne zakładów przemysłowych, organizacja nieformalna (a więc podkulturowa) to organizacja, która wytwarza się w danym zakładzie przemysłowym obok lub…

  Read More
 • man wearing headphones while sitting on chair in front of MacBook
  Inne tematy

  DOTYKAJĄC PROBLEMATYKI

  Dotykając problematyki patologii społecznej nie sposób nie wyjaśnić (przy­pomnieć) znaczenia terminu demoralizacja, które koresponduje z pojęciem zacho­wanie patologiczne. Pojęcie demoralizacji zostało zdefiniowane w Polsce powo­jennej praez A. Sokołowską . Zdaniem tych autorek ( zdemoralizowaniu młodzieży można mówić wtedy, gdy świadomie przekraczabna obowiązu­jące nSrmymoralne, gdy jej obyczaje i zachowanje wobec innych ludzi są krzywdzące i naruszają…

  Read More

Archiwa

Różne