Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • assorted-color social media signage
  Inne tematy

  DUŻA GRUPA MŁODYCH

  Istnieje duża grupa młodych ludzi, którzy czują się wyalienowani i zała­mani, dla których rodzina nie jest grupą wsparcia. Należy również wspomnieć o   tych nastolatkach, którzy czują się stale opuszczeni i osamotnieni, ale nie okazu­ją tego. Badania opisują najczęściej tylko te osoby, które aktywnie szukają po­mocy. Pomija się natomiast w badaniach tych młodych ludzi, którym brak śmiałości,…

  Read More
 • man standing in front of people sitting beside table with laptop computers
  Inne tematy

  WŚRÓD MŁODYCH LUDZI

  Bardzo często młodzi ludzie czują się wyalienowani z całego życia, które toczy się gdzieś poza nimi. Uczucie to łączy się u nich z beznadziejno­ścią, a ta z kolei łączy się z wewnętrznym uczuciem pustki.Badania wykazały też, że stała izolacja we wczesnym dzieciństwie dopro­wadza w wieku młodzieńczym do prób samobójczych. Należy podkreślić, że wiele prób samobójczych…

  Read More
 • person holding smartphone
  Inne tematy

  KOLEJNY DOWÓD

  Kolejny dowód, iż problem samotności, nieśmiałości i wyobcowania ze społe­czeństwa w wieku młodzieńczym jest ważny, pochodzi z badań nad mclctnimi przestępcami, a ściślej mówiąc – nad rodzinami nieletnich przestępców. Bada­nia te wykazały, że dzieci w rodzinach przestępczych, które wchodziły w ko­lizję z prawem, były niezależne od środowiska i aktywnie nastawione do ży­cia. Natomiast dzieci z…

  Read More

Archiwa

Różne