Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WŚRÓD WIELU POTRZEB

img-responsive

Założono, że wśród wielu potrzeb ludzkich potrzeba samorealizacji nie jest mniej znacząca od innych i może ukierunkowywać aktywność jednostki (por. A. Kamiński, 1980, s.48-49). Przyjęto też, że rozwój potrzeby samo­realizacji oraz jej zaspokajanie są zdeterminowane wieloma uwarunkowania­mi, między innymi etapem i poziomem rozwoju biopsychospolccznego jed­nostki i jej aktywnością. Nie bez znaczenia w rozwoju i zaspokajania tej potrzeby są warunki egzystencji jednostki, w jakich ona funkcjonuje, w tym ogólny poziom cywilizacyjno-kulturowy społeczeństwa oraz poszczególnych jego członków, z którymi jednostka wchodzi w różne interakcje społeczne. Istotnymi też wy­znacznikami w zaspokajaniu poł ‘w samorealizacji są oddziaływania socjalizacyjne na jednostkę, mechanizp idownictwa społecznego, uznawanie działań i poczynań jednostki przez osoi aczące, a także wychowanie i nauczanie oraz możliwości i sposoby zaspokajann innych potrzeb.

wsrod-wielu-potrzeb

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !