Breaking News
 |  | 

Inne tematy

UWARUNKOWANIA TWORZENIA UTRUDNIEŃ

img-responsive

Wybrane uwarunkowania tworzenia utrudnień przystosowawczych młod­szym przedstawione zostaną w oparciu o analizę uzyskanych wyników badań w zbiorowości 50 (100%) uczniów kłas starszych szykanujących „koty”, uczę­szczających do różnych typów szkól ponadpodstawowych w Bydgoszczy, Nakle, Włocławku i Pile w kategorii wiekowej 16-18 lat. Informacje empi­ryczne zebrane zostały przy zastosowaniu do tego celu specjalnie skonstru­owanego kwestionariusza wywiadu, który przeprowadzono z każdym bada­nym indywidualnie. Był to rodzaj ukierunkowanej rozmowy, dający możliwo­ści uzyskania jak najwięcej informacji o badanym zjawisku.W objętej badaniami zbiorowości szykanujących „koty”, 43 (86%) uczniów to chłopcy, a 7 (14%) – dziewczęta. Badani legitymowali się następującym pocho­dzeniem społecznym: 60% robotniczym, 24% inteligenckim, 12% rzemieślniczym.

uwarunkowania-tworzenia-utrudnien

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !