Breaking News
 | 2015 | styczeń

 • man in gray sweatshirt sitting on chair in front of iMac
  Marketing

  ZGROMADZENIE DANYCH

  Zgromadzenie danych o wszystkich jednostkach badanej zbiorowości nie jest możliwe, dlatego też przy stosowaniu tej metody badan rynku prowadzący badania posługuje się danymi reprezentacyjnymi. W związku z tym zasadniczym problemem przy opracowywaniu programu badań jest ustalenie próbki zapewniającej reprezentatywność danych w stosunku do całej badanej populacji. Z reguły stosowane są dwie metody doboru próby panelowej….

  Read More
 • MacBook Pro near headphones
  Marketing

  PIERWSZE USTALENIE

  A więc najpierw ustala się liczebność próby, następnie określa się cechy, według których należy dokonać roz­warstwienia badanej zbiorowości proporcjonalnie do struktury zbiorowości general­nej. Cechami takimi mogą być: poziom dochodu przypadającego na gospodarstwo, wielkość gospodarstwa domowego, liczebność gospodarstwa w układzie terytorial­nym. Dobór konkretnych jednostek do badań w obrębie poszczególnych segmentów pozostawia się osobom prowadzącym badania. Najodpowiedniejszą…

  Read More
 • person holding pencil near laptop computer
  Marketing

  TECHNIKA W DWÓCH POSTACIACH

  Technika ta może być stosowana w dwóch postaciach, to jest losowania bezpośredniego lub warstwowego. W pierwszym przypadku gospodarstwa (indywidualni konsumenci) są wybierane z całej populacji. Przy losowaniu warstwowym natomiast cała popu­lacja gospodarstw domowych (indywidualnych konsumentów) jest dzielona na jednorodne warstwy (segmenty), wyodrębnione według takich kryteriów, jak do­chód, wiek, liczba osób w gospodarstwie domowym i inne….

  Read More

Archiwa

Różne