Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • MacBook Pro on table beside white iMac and Magic Mouse
  Inne tematy

  WIODĄCA DZIEDZINA

  Chemia stała się dziedziną wiodącą w wielu gałęziach przemysłu. Zagrożenia chemiczne i tok­syczne są tak powszechne dla życia ludzkiego, że praktycznie żadne dziecko czy dorosły nie mogą się od nich uwolnić. Rozwinięty obecnie przemysł hutniczy, ko­munikacja, przetwarzanie węgla, ropy, produkcja broni chemicznej i nuklearnej, wydobywanie związków promieniotwórczych, budowa reaktorów atomowych, metale śmierci (rtęć, ołów, beryl,…

  Read More
 • five person by table watching turned on white iMac
  Inne tematy

  ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE

  Każdy człowiek od najwcześniejszych lat przebywa nie tylko w określo­nym, bardziej lub mniej dogodnym środowisku ekologicznym, lecz również rozwija się w konkretnych warunkach cywilizacyjnych, w mniej lub bardziej pozytywnych sytuacjach wychowawczych, w określonych kontaktach inter­personalnych. Już na poziomie rodziny czy szkoły oraz różnych organizacji spo­łecznych czy instytucji państwowych, z którymi się styka w procesie rozwoju…

  Read More
 • group of people having a meeting
  Inne tematy

  W PROCESIE ROZWOJU

  W procesie rozwoju i zaspokajania różnych potrzeb dziecko napotyka na różne ograniczenia i braki, czuje się często zagrożone. To zagrożenie może mieć różne źródła płynące między innymi z ujem­nych przejawów współczesnej cywilizacji technokratycznej i zdehumanizowanej w stosunkach między ludzkich. W obecnej cywilizacji obserwuje się dziwny paradoks. Mianowicie, im bardziej człowiek podbija świat i opanowuje prawa przyrody,…

  Read More
 • MacBook Pro on table beside white iMac and Magic Mouse
  Inne tematy

  MIEĆ DUŻO I DOBRZE

  Im bardziej dorabia się tego, aby „mieć” dużo i dobrze, tym bardziej przestaje „być” – być człowiekiem ceniącym sobie wartości humani­styczne. Cywilizacja współczesna proponuje młodzieży bardzo bogaty wybór wartości materialnych, konsumpcyjnych, w rezultacie czego młody człowiek może zbyt szybko i łatwo dużo mieć – przestaje jednak być człowiekiem ucz­ciwym, sprawiedliwym, wrażliwym na dobro, piękno, prawdę,…

  Read More

Archiwa

Różne