Breaking News
 | 2009 | styczeń

 • man in gray sweatshirt sitting on chair in front of iMac
  Inne tematy

  PRZEPROWADZONE BADANIA

  Proponujemy, by wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych objąć treningami asertywności i warsztatami interpersonalnymi (zdaniem autorów, działania takie powinny odbywać się na po­czątku każdego roku szkolnego). Treningi te ułatwiłyby młodzieży adaptację do nowych warunków, a także wejście i funkcjonowanie w życiu dorosłych.Przeprowadzone badania zwróciły autorom uwagę na konieczność podję­cia działań edukacyjnych dla nauczycieli, rodziców i samej młodzieży.Zjawisko…

  Read More
 • graphs of performance analytics on a laptop screen
  Inne tematy

  REALIZACJA ZADAŃ ROZWOJOWYCH

  Koncepcję zadań rozwojowych człowieka sformułował m.in. R. J. Havighurst . Przez zadanie rozwojowe życia ludzkiego autor ten rozumie „zada­nie, które pojawia się około pewnego okresu życia jednostki, a którego po­myślne rozwiązanie prowadzi do poczucia szczęścia i do powodzenia w zada­niach późniejszych, podczas gdy jego niewypełnienie pociąga za sobą brak szczę­ścia jednostki, dezaprobatę społeczną i trudności…

  Read More

Archiwa

Różne