Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • turned on black and grey laptop computer
  Inne tematy

  RÓŻNICE POD WZGLĘDEM WSPARCIA

  Okazuje się, że przynależność do grupy zarówno o charakterze przestępczym, jak i mcprzestępczym. nie różnicuje pod względem wielkości dostarczanego swoim członkom wsparcia informacyjnego, instrumentalnego i wartościującego.Różnicuje natomiast pod względem wsparcia emocjonalnego. Młodzież dostosowana społecznie otrzymuje więcej wsparcia emocjonalnego niż mło­dzież nieprzystosowana. Różnica ta wynika prawdopodobnie z bardziej totali­tarnego charakteru grup przestępczych. (Grupy te posiadają więcej…

  Read More
 • flat view of cameras beside computer tablet and smartphone
  Inne tematy

  PROBLEM WŚRÓD MŁODZIEŻY

  Przynależność do grup nieformalnych o charakterze przestępczym, jak się okazuje, jest dla członków grupy bardziej korzystna, niż całkowite pozosta­wanie poza grupą. Przyjrzyjmy się jak ten problem wygląda wśród młodzieży nie wchodzącej w konflikty z prawem, czy przynależność do grup nieformalnych tej grupy młodzieży również dostarcza takich rodzajów wsparć, jak przedstawiono wyżej. W tym celu przebadano dodatkowo…

  Read More

Archiwa

Różne