Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SPEŁNIENIE SAMOREALIZACJI

img-responsive

W oparciu o zebrane fakty empiryczne ustalono, że tylko 30% badanych pochodziło z rodzin pełnych, w których pożycie rodziców było zgodne. U po­zostałych badanych występowały zaburzenia w strukturze ich rodzin, i tak: 40% było wychowywanych w rodzinach pełnych – konfliktowych, 24% w ro­dzinach rozbitych, a 6% w rodzinach niepełnych (śmierć ojca bądź matki).W rozwoju i sposobie zaspokajania potrzeby samorealizacji nie są indyfe- rentnymi oddziaływania wychowawcze w rodzinie, które według subiektyw­nych ocen badanych trudno uznać we wszystkich analizowanych przypadkach za prawidłowe. Bowiem tylko u 32% badanych ich wychowywaniem zajmowali się oboje rodzice. Zaś w 48% tylko matka, 2% tylko ojciec, 8% – dziadkowie, a 10% określiło, że sann się wychowują, bądź też, że nikt nie zajmuje się ich wy­
chowaniem w rodzinie, co można uznać za odmianę sieroctwa społecznego, rozpa­trywaną przez badaczy w szerokich aspektach

spelnienie-samorealizacji

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !