Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WYKRYTE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

img-responsive

W świetle ocen badanych dręczących „koty” dominowały oddziaływania wychowawcze w ich rodzinach, które można określić mianem niekonsekwent­nych – u 60%, a polegały one na zmianach sposobów odziaływań, w których nastroje rodziców decydowały o wyborze metod, a nie konkretna sytuacja wy­chowawcza. Zbyt rygorystycznie w subiektywnych odczuciach było wycho­wywanych 20% badanych, a tylko 10% oceniło, że oddziaływania wycho­wawcze rodziców (dziadków) wobec nich były prawidłowe. Inne nieprawidłowości wykryte w oddziaływaniach wychowawczych na badanych w rodzinie, to najczęstsze reakcje rodziców (dziadków) na ich nie­poprawne zachowania i stosowane kary. Ustalono, iż była to agresja słowna wyrażająca się w wyzywaniu, wygrażaniu, przeklinaniu badanych i była ona stosowana wobec 60% z nich. Zaś wobec 20% badanych reakcjami rodziców (dziadków) na ich niepoprawne zachowania były kary fizyczne. Tylko wobec 20% badanych stosowane były prawidłowe sposoby karania wychowawczego takie, jak: tłumaczenie, perswazja, odmawianie przyjemności.

wykryte-nieprawidlowosci

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !