| 2009 | styczeń

  • GROŹNIEJSZE ZJAWISKO

    Jest to zjawisko tym groźniejsze, iż, jak twierdzą uczniowie jednego z liceów gdańskich, „to przerośnięci z podstawówki najchętniej tępią nasze koty” – istnieje realna przesłanka przeniesienia tego zjawiska na teren szkół podstawowych w ta­kim zakresie, w jakim funkcjonuje obecnie w szkołach ponadpodstawowych.Zdaniem badanej młodzieży, w szkołach panuje wielka nuda, nie dzieje się nic atrakcyjnego w…

    Read More
  • STWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW

    Udostępnienie w czasie przerw sali gimnastycznej bądź innego pomiesz­czenia, w którym to można by było uprawiać ćwiczenia siłowe w formie gim­nastyki siłowej czy też ćwiczeń z ciężarami.Stworzenia warunków do swobodnego wyrażania swych emocji, stosując zasadę nie ubliżania drugiej osobie przez różnego rodzaju wypowiedzi pisem­ne (np. skrzynka żali i pretensji, ściana uwag oraz ustne wypowiadanie się).Stworzyć…

    Read More

Archiwa

Różne