Breaking News
 | 2009 | styczeń

 • man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt
  Inne tematy

  GROŹNIEJSZE ZJAWISKO

  Jest to zjawisko tym groźniejsze, iż, jak twierdzą uczniowie jednego z liceów gdańskich, „to przerośnięci z podstawówki najchętniej tępią nasze koty” – istnieje realna przesłanka przeniesienia tego zjawiska na teren szkół podstawowych w ta­kim zakresie, w jakim funkcjonuje obecnie w szkołach ponadpodstawowych.Zdaniem badanej młodzieży, w szkołach panuje wielka nuda, nie dzieje się nic atrakcyjnego w…

  Read More
 • man standing in front of group of men
  Inne tematy

  STWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW

  Udostępnienie w czasie przerw sali gimnastycznej bądź innego pomiesz­czenia, w którym to można by było uprawiać ćwiczenia siłowe w formie gim­nastyki siłowej czy też ćwiczeń z ciężarami.Stworzenia warunków do swobodnego wyrażania swych emocji, stosując zasadę nie ubliżania drugiej osobie przez różnego rodzaju wypowiedzi pisem­ne (np. skrzynka żali i pretensji, ściana uwag oraz ustne wypowiadanie się).Stworzyć…

  Read More

Archiwa

Różne