Breaking News
 |  | 

Inne tematy

STWORZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW

img-responsive

Udostępnienie w czasie przerw sali gimnastycznej bądź innego pomiesz­czenia, w którym to można by było uprawiać ćwiczenia siłowe w formie gim­nastyki siłowej czy też ćwiczeń z ciężarami.Stworzenia warunków do swobodnego wyrażania swych emocji, stosując zasadę nie ubliżania drugiej osobie przez różnego rodzaju wypowiedzi pisem­ne (np. skrzynka żali i pretensji, ściana uwag oraz ustne wypowiadanie się).Stworzyć warunki dla pozytywnego samodowartościowywania się (np. przez organizowanie wystaw indywidualnych prac uczniów, tablic ich osią­gnięć, sukcesów, informować o tym także przez radiowęzeł, zwłaszcza o osiąg­nięciach pierwszoklasistów). Zdaniem naszym, „oficjalny chrzest” – organizo­wany przez Samorząd Szkolny powinien także prezentować dorobek, osiągnięcia, możliwości pierwszoklasistów – niech będzie odbiciem ich prawdziwego ,ja”, a nie tylko możliwością ośmieszania chwilą zabawy’ kosztem drugiej osoby. By było to możliwe (także taka forma pasowania na starszego ucznia) a zwłaszcza dla wytworzenia pożądanej atmosfery w szkole.

stworzenie-odpowiednich-warunkow

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !