Breaking News
 |  | 

Inne tematy

TRZY RODZAJE KAR

img-responsive

W Synanonie istniały trzy rodzaje kar: „zmycie głowy”, będące zazwyczaj rozmową, najczęściej w „cztery oczy”, w której wprost wyrażano pretensje, ocze­kując od delikwenta wyjaśnień; ogolenie głowy chłopcom „na zero’, a dziewczy­nom „na zapałkę”; wydalenie z Synanonu, co stanowiło karę najsurowszą.Różnice między miłością „bezwarunkową ’ a „wychowującą dotyczą tak­że osobistego jej doznawania. Miłość bezwarunkową przyjmuje się z entuzja­zmem. Miłość wychowująca z reguły budzi pewien opór, złość i niechęć.Twierdzono, że uczyć narkomana nowego życia można tylko poprzez coraz to nowe i trudniejsze zadania, a nie przez obniżanie ich poziomu, dlatego też od pierwszych dni istnienia Synanonu przebywający w nim rezydenci otrzymy­wali konkretne zadania, a po ich wykonywaniu dostawali nowe, jeszcze trud­niejsze. Każdemu z nich na początku jasno precyzowano cel wzajemnego układu między nim a jego zwierzchnikiem. Wyjaśniano, że celem tym jest nauczenie podopiecznego w możliwie najkrótszym czasie określonych umiejętności.

trzy-rodzaje-kar

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !