Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WIĘŹ UCZUCIOWA

img-responsive

W stworzonym przez Dedericha systemie trzy czynniki odgrywały zasadni­czą rolę w zmianie stylu życia narkomana: więź uczuciowa, wymagania i sposób porozumiewania się. Więź uczuciowa jest szczególnie ważna w tym procesie, ponieważ za­spokaja ludzką potrzebę miłości. Jeśli człowiek nie może zaspokoić swych potrzeb psychicznych lub społecznych – choruje na duszy. Miłość stanowi niezbędny „pokarm” dla „zdrowia duszy^’. W Synanonie ofiarowano nie mi­łość bezwarunkową (matka i małe dziecko, od którego niczego się nie żąda), lecz rodzaj miłości warunkowej, która wiąże się z pewnymi wymaganiami, żądaniami, poleceniami stawianymi młodym ludziom. Jej treścią jest uczenie się różnych umiejętności i stopniowe nabywanie odpowiedniej niezależności i samodzielności. W miłości tego rodzaju nie ma partnerstwa i – w przeci­wieństwie do miłości bezwarunkowej – zawiera ona kary.

wiez-uczuciowa

ABOUT THE AUTHOR

Witaj na moim portalu dotyczącym hobby ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów dotyczących hobby i modelarstwa które od lat jest moją pasją. Zapraszam do czytania !